وبلاگ

چشم انداز 24:14

چشم انداز 24:14

 -توسط استن پارکس- عیسی در متی ۲۴:۱۴ وعده داد: «این انجیل پادشاهی در تمام جهان به عنوان شهادتی برای همه

ادامه »
آخرین دیدگاه‌ها